Ana Zekavica

Rođena je u Beogradu gde je završila osnovne i master studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 2018. godine odbranila je doktorsku disertaciju na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu. Po završetku osnovnih studija, radila je u kompaniji Siemens kao šef korporativnih komunikacija. Uspešno je završila nekoliko svetskih kurseva iz oblasti kriznih komunikacija, odnosa sa klijentima i interne komunikacije, a učestvovala je na različitim projektima iz oblasti marketinga. Od 2014. godine zaposlena je na Beogradskoj poslovnoj školi, a 2019. godine je izabrana u zvanje profesora strukovnih studija na Akademiji poslovnih strukovnih studija u Beogradu. 2015. godine imenovana je i od strane Skupštine grada Beograda za direktora Fondacije za mlade talente grada Beograda. Udata je i majka tri dečaka.

Kursevi:

Kurs za preduzetnice 2019.

Kurs počinje 02. oktobra u 18:30 i traje do 09. decembra. Nastava se emituje uživo preko online striminga za sve osobe ženskog pola koje žele besplatno da savladaju veštine menadžmenta i steknu korisna znanja o unapređenju svog poslovanja.

Poseti kurs

Video arhiva

Ukoliko se desi da propustite neki od časova naših predavača ili želite ponovo da ga pogledate, to možete da učinite u svakom trenutku pretragom naše video arhive.