Marija Milenković

MA pedagog, psihoterapeut i trener. Doktorand je na Menadžmentu ljudskih resursa na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Bogato iskustvo u radu sa decom, mladima i profesorima stekla je u obrazovnim ustanovama i u radu na projektima, kroz seminare, radionice, kao i u individualnom savetodavnom radu kroz psihoterapijski pristup u savetovalištu „Krug”, čiji je osnivač i direktor.

Kursevi:

Video arhiva

Ukoliko se desi da propustite neki od časova naših predavača ili želite ponovo da ga pogledate, to možete da učinite u svakom trenutku pretragom naše video arhive.