Radmila Grozdanić

Diplomirala, magistrirala i doktorirala ekonomiju. Radila je kao vanredni, pa redovni profesor državnih Univerziteta u:  Novom Sadu - Fakultet Tehničkih nauka Zrenjanin i Univerziteta  u Kragujevcu - Fakultet Tehničkih nauka Čačak, 20 godina, gde je bila i šef katedre za preduzetnički inženjering. Do kraja 2018.  je bila zaposlena kao redovni profesor na Fakultetu za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu, a sad je direktor DigitStar Instituta.  Završila je sledeće specijalizacije: u Holandiji, WIFI Institut Austrija, RAB, SAD, Casa di risparimo di Venezia.  Odlično govori engleski, italijanski, a služi se ruskim i nemačkim jezikom. Ima bogato radno iskustvo u privredi u zemlji i inostranstvu od 20 godina, gde je bila: direktor marketinga i zajedničkog predstavnišva građevinara Rad, Rusija; direktor Inastituta za MSP, generalni direktor Saveza za društvene delatnosti Jugoslavije, stečajni upravnik Robnih kuća Beograd, direktor Centra za preduzetništvo i savetnik predsednika Privredne komore Srbije 10 godina i dr.

Redovni je član dve akademije nauka: Njujorške akademije i Kraljevske akademije nauka naučnika i umetnika Srbije, kao i nastavničkih timova u inostranstvu. Član je Univerzitetske mreže istraživača preduzetništva zemalja u tranziciji /EREVET, Budimpešta/, Nacionalni Potpredsednk Evropskog Saveta za preduzetništvo od 2006. /ECSB – European Council for Small Business and Entrepreneurship/ECSB/Country, potpredsenik, http://www.ecsb.org/eng/about ecsb/country_vice_presidents/. Bila je predavač i mentor ženskog preduzetništva Evropskog pokreta u Srbiji i Naučno tehnološkog parka Beograd,  član Predsedništva Naučnog društva ekonomista Jugoslavije, Nacionalnog Garantog fonda RS, Upravnog odbora Opportunity banke (10) godina i Skupštine Srpskih Železnica. Ovlašćeni je konsultant i predavač Ministarstva državne uprave RS. Napisala je i objavila brojne knjige i radove iz oblasti  privrede, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, finansija, ekonomije, regionalnog i tehnološkog razvoja, inovacija, upravljanja projektima i industrije.

Citiranost njenih naučnih radova je preko 300 citata (bez autocitata). Vodila je međunarodne strategije, studije i bila član i lider u preko 80 naučnih/ stručnih projekata (EU), kao i šest Ministarstva prosvete RS. Urednik je bojnih izdanja i recenzent preko 300 međunarodnih naučnih radova,  knjiga i publikacija.

Kursevi:

Kurs za preduzetnice 2019.

Kurs počinje 02. oktobra u 18:30 i traje do 09. decembra. Nastava se emituje uživo preko online striminga za sve osobe ženskog pola koje žele besplatno da savladaju veštine menadžmenta i steknu korisna znanja o unapređenju svog poslovanja.

Poseti kurs

Video arhiva

Ukoliko se desi da propustite neki od časova naših predavača ili želite ponovo da ga pogledate, to možete da učinite u svakom trenutku pretragom naše video arhive.