Tanja Vukas

Bogato poslovno iskustvo sticala je radom u kompanijama Mercator S/IDEA i Atlantic company (2000-2016) na pozicijama Purchase officer, Category Manager, Brand operations manager, Corporate Trainer. Bila je odgovorna za nabavku, pozicioniranje i praćenje kretanja na tržištu u kategorijama domaćinstvo, higijenski proizvodi i baby world. Takođe je bila zadužena za asortiman i upravljanje zalihama. Poseduje značajno iskustvo u kreiranju politike cena i izradi marketing strategije. Dugogodišnji je  korporativni trener iz oblasti nabavke.

Kursevi:

Kurs za preduzetnice 2019.

Kurs počinje 02. oktobra u 18:30 i traje do 09. decembra. Nastava se emituje uživo preko online striminga za sve osobe ženskog pola koje žele besplatno da savladaju veštine menadžmenta i steknu korisna znanja o unapređenju svog poslovanja.

Poseti kurs

Kurs za preduzetnice 2018.

Nastava se emituje uživo preko online striminga za sve osobe ženskog pola koje žele besplatno da savladaju veštine menadžmenta i steknu korisna znanja o unapređenju svog poslovanja.

Poseti kurs

Video arhiva

Ukoliko se desi da propustite neki od časova naših predavača ili želite ponovo da ga pogledate, to možete da učinite u svakom trenutku pretragom naše video arhive.