Ivana Beara

Dr Ivana Beara je vanredni profesor na Univerzitetu u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet. Doktorirala je biohemiju 2010. godine. Više od 15 godina njena istraživačka oblast je biohemija lekovitog bilja, sa posebnim akcentom na biološke aktivnosti prirodnih jedinjenja i eksperimentalne metode za procenu njihovog lekovitog potencijala. Objavila je 30 naučnih radova u međunarodnim naučnim časopisima i učestvovala u nekoliko domaćih i međunarodnih naučnih projekata. Njena aktuelna istraživanja usmerena su na primenu biološki aktivnih jedinjenja u prevenciji i lečenju bolesti, kao i na razvoj novih, prirodnih i naučno dokazanih formulacija sa benefitima za ljudsko zdravlje. Ko-osnivač je firme za proizvodnju dijetetskih suplemenata na bazi lekovitog bilja - Herbelixa (http://herbelixa.com/) i startapa Fejuice (http://fejuice.eu/)

Kursevi:

Video arhiva

Ukoliko se desi da propustite neki od časova naših predavača ili želite ponovo da ga pogledate, to možete da učinite u svakom trenutku pretragom naše video arhive.