Video arhiva

Kurs za preduzetnice 2018.

Veštine aktivnog slušanja i asertivne komunikacije

Pogledaj lekciju

Razvijanje brenda na internetu

Pogledaj lekciju

Otvaranje start up-a (pravni okvir)

Pogledaj lekciju

Poslovna korespondencija i komunikacija

Pogledaj lekciju

Feedback – davanje i primanje informacija

Pogledaj lekciju

Započinjanje sopstvenog biznisa

Pogledaj lekciju

Veštine prezentovanja

Pogledaj lekciju

Veštine prodaje

Pogledaj lekciju

Delegiranje poslova

Pogledaj lekciju

Poreski propisi

Pogledaj lekciju

Donošenje odluka

Pogledaj lekciju

Poslovna etika

Pogledaj lekciju

Osnove pregovaranja

Pogledaj lekciju

Osnove računovodstva

Pogledaj lekciju

Briga o klijentu

Pogledaj lekciju

Uspešno prodajno komuniciranje

Pogledaj lekciju

Upravljanje nabavkom u preduzeću

Pogledaj lekciju

Razvijanje motivacije i inicijative kod saradnika

Pogledaj lekciju

Osnove HR-a (selekcija, evaluacija i razvoj saradnika)

Pogledaj lekciju

Marketinški alati za promociju na internetu

Pogledaj lekciju

Upravljanje vremenom - organizacija i planiranje

Pogledaj lekciju

Upravljanje stresom

Pogledaj lekciju

Finansijski izveštaji

Pogledaj lekciju

Timski rad

Pogledaj lekciju

Tehnike za postavku ciljeva

Pogledaj lekciju

Navike uspešnih ljudi

Pogledaj lekciju

Kreativnost i inovacije u službi biznisa

Pogledaj lekciju

Rezime svih predavanja - smernice i saveti

Pogledaj lekciju

Praktični saveti za vođenje biznisa

Pogledaj lekciju