Video arhiva

Kurs za preduzetnice 2019.

Poslovni bonton

Pogledaj lekciju

Veštine kreiranja tražnje kod kupaca

Pogledaj lekciju

Psihologija potrošača

Pogledaj lekciju

Međuljudski odnosi u organizaciji

Pogledaj lekciju

Motivacione priče – kako do poslovnog uspeha

Pogledaj lekciju

Upoznavanje sa marketing miksom –asortiman, cena distribucija, promocija

Pogledaj lekciju

Rešavanje konflikata

Pogledaj lekciju

PR- Kako nastupiti u medijima

Pogledaj lekciju

Preduzetnica kao marketing menadžer

Pogledaj lekciju

Komunikacija sa kupcima

Pogledaj lekciju