Video arhiva

Kurs za preduzetnice 2019.

Poslovni bonton

Pogledaj lekciju

Veštine kreiranja tražnje kod kupaca

Pogledaj lekciju

Psihologija potrošača

Pogledaj lekciju

Međuljudski odnosi u organizaciji

Pogledaj lekciju

Motivacione priče – kako do poslovnog uspeha

Pogledaj lekciju

Upoznavanje sa marketing miksom –asortiman, cena distribucija, promocija

Pogledaj lekciju

Rešavanje konflikata

Pogledaj lekciju

PR- Kako nastupiti u medijima

Pogledaj lekciju

Preduzetnica kao marketing menadžer

Pogledaj lekciju

Komunikacija sa kupcima

Pogledaj lekciju

Facebook i Instagram oglašavanje

Pogledaj lekciju

Preduzetnica kao prodavac

Pogledaj lekciju

Preduzetnica kao office menadžer

Pogledaj lekciju

Kako napraviti profesionalan profil

Pogledaj lekciju

Tehnike prodaje u praksi

Pogledaj lekciju

Samomotivacija

Pogledaj lekciju

Instagram za preduzetnice - kako ostvariti vidljivost

Pogledaj lekciju

Društvena odgovornost firmi i preduzetnica

Pogledaj lekciju

Prevazilaženje treme u javnom nastupu

Pogledaj lekciju

Instalacija Wordpress platforme i kreiranje Wordpress sajta

Pogledaj lekciju

Kreiranje Web prodavnice kroz Wordpress platformu

Pogledaj lekciju

Koučing u biznisu

Pogledaj lekciju

Google Analytics

Pogledaj lekciju

Primeri pozitivne prakse- preduzetnice govore

Pogledaj lekciju

Balans privatnog i poslovnog života

Pogledaj lekciju

Google Ads platforma za oglašavanje

Pogledaj lekciju

Rad u EXCEL okruženju

Pogledaj lekciju

Saradnja i udruživanje malih preduzetnika

Pogledaj lekciju

Rezime predavanja

Pogledaj lekciju

Ja kao preduzetnica

Pogledaj lekciju